HOME OVER ONS ONS HELPEN ONZE HONDEN PARTNERS FOTO’S VIDEO’S GASTGEZINNEN
Wij willen ons met onze vereniging onderscheiden van andere verenigingen door assistentiehonden af te leveren aan doelgroepen die tot op heden niet  of moeilijk in aanmerking kwamen voor een assistentiehond. Wij stellen vast dat vandaag, ondanks de verschillende goed werkende  verenigingen, er toch nog vrij lange wachtlijsten bestaan, waardoor een  aantal personen met een functiebeperking niet of pas na langere tijd  geholpen kunnen worden. Tot slot, willen wij er ook nog op wijzen dat wij voor het bereiken van onze  doelstelling ook een aantal belangrijke gelijkenissen hebben met andere  verenigingen, nl. dat wij er ook naar streven de toegankelijkheid van  assistentiehonden tot publiek toegankelijke plaatsen te maximaliseren, er  bij de overheid willen op aandringen het recht op toegang van  assistentiehonden via sancties afdwingbaar te maken en het opleiden van  assistentiehonden te laten subsidiëren door de overheid. Ook op dit vlak  menen wij een toegevoegde waarde te zijn en aanvullend te werken ten  opzichte van bestaande verenigingen.
GETUIGENISSEN TOEGANKELIJKHEID KRANTENKNIPSELS donate a dog
Assistentiehonden  voor personen met een fysieke functiebeperking Begoniaweg 4 - B-8930 Menen  -  GSM: +32 (0)470 66 28 90
ondernemingsnummer 0845.207.025
Welkom
Contact ACTIVITEITEN
Je kan ons vinden op het volgende evenement;
Waarom werd Donate-a-dog in het leven geroepen?
ondernemingsnummer 0845.207.025 IBAN: BE92 7512 0595 8423 BIC: AXABBE22
je vind donate-a-dog aan de aankomst in Anzegem met een standje en een woordje uitleg 
 voor wie dat wenst. Iedereen welkom!!!
HOME